C

C

ponedjeljak, 6. lipnja 2016.

Program natjecanja sa GPS lokacijama važnih mjesta za natjecatelje

PROGRAM

PETAK-10.06.2016.
          - za one natjecatelje koji dolaze na koncert ili žele noćiti u šatoru ili dvorani u vreći za spavanje 
-          Od 18,00 sati – Osnovna škola Jagodnjak, Ulica Borisa Kidriča 57 – Info pult  (GPS 45.699912, 18.597201 )
-          Preuzimanje ulaznica za koncert Partibrejkersa + izbor čaše za vino
-          Registracija za smještaj u dvorani u vreći za spavanje ili na nogometnom igralištu u vlastitom šatoru


SUBOTA – 11.06.2016.

-          07,00 – OTVOREN NATJECATELJSKI CENTAR – u dvorištu Osnovne škole u Jagodnjaku, Ulica Borisa Kidriča 57  (GPS 45.699677, 18.597201 )
-          07,00 – prijam natjecatelja, izdavanje startnih brojeva, majica i kupona za hranu i piće
-          09,30 – pozdravni govor domaćina i načelnika općine Jagodnjak
-          09,45 -  zagrijavanje natjecatelja
-          10,00 – start svih kategorija osim KIDS
-          12,30 – ručak – fiš paprikaš
-          13,00 – start dječjih utrka
-          14,00 – natjecanje u nošenju partnera, u prebacivanju gume, u trčanju u vrećama
-          15,00 – proglašenje pobjednika
-          16,00 - završetak događaja

GPS lokacije važnih mjesta:
-          Info pult – natjecateljski centar - 45.699912, 18.597201
-          Parking za natjecatelje - 45.700408, 18.596559
-          Smještaj u šatoru – 45.700248, 18.585764
-          Smještaj u dvorani- 45.700248, 18.585764
-          Start utrke - 45.699669, 18.596908
-          Mjesto održavanja koncerta rock skupine Partibrejkersa - 45.699633, 18.597085

VAŽNA OBAVIJEST ZA SVE NATJECATELJE

Zbog malog broja natjecatelja prijavljenih u kategorijama odlučili smo da nema kvalifikacijskih utrka, već će se pobjednik odlučiti nakon jutarnje trke. To će samo povećati dozu adrenalina i zabave!

nedjelja, 10. travnja 2016.

COMBAT RACE 2016 - Invitation

COMBAT RACE 2016
11. june 2016.


This year's Combat race competition held within Kulenijada organized by the Municipality of Jagodnjak! With our competition, Kulenijada will be full of content and provide the opportunity to enjoy several days in Baranja products. Kulenijada runs from 09th to 12th June The evaluation of Kulen will be held June 9 (Thursday), on Friday, 10 th of June will be held concert of rock group Partibrejkers (which is free for registered contestants Combat race), but Saturday is our race. On Sunday, the competition in "Gypsy baking". 
Entry fee is occasional, but will not reduce the quality of the organization and the wealth of impressions!
The main sponsor of the race is the Municipality of Jagodnjak!
All details will be published on time.

Description of the race:
Race location: fields and woods around the village of Jagodnjak, and resort Gmajna with a small lake.
The track is 6500 meters long with 14 obstacles to cross. At each obstacle will be the judges who will follow overcoming obstacles.
Senior Extreme run two laps, a total 13 km with 28 obstacles.
The route will be marked with red and white stripes!
By midday the qualifications of 09.00 hours, and the final race is at 17:00.
Announcement of the winners is at 19.00.
Race Kids category is between 14 and 16 hours and for them is a path of 1 km and 5 obstacles.

Categories:
1.      Senior Extreme  
2.      Senior  18 years>
3.      Seniors Team - one person must be female (gentler) sex
- yes, these can be made up only of the fairer sex
            - team consists of at least 4 persons
4.      Junior - 15-17 years
5.      Kids - 7-9 years; - 10-12 years; and - 13 to 14 years

The deadline for applications is 05.06.2016.

Entries - registration for Combat race 2016 can be made on this LINK. You can also check list of entries HERE.

Entry fee 
1. Senior Extreme - 120 kuna or 17€
2. Senior and Junior - 100 HRK or 14 € 
3. Seniors Team - each team member 100 HRK or 14 €

The entry fee includes:
·         T-shirt
·         drinking glasses (the concert Partibrejkersi) - unlimited consummation chosen one kind of wine
·         entrance to the concert Partibjrejkersa
·         „Fiš“ (authentic dish) after race
·         accommodation in a temporary camp
·         finisher medal

Category Kids do not pay the entry fee unless you want to buy a T-shirt of the race and then it was 50.00 kuna!

Payment
Payments on account: IBAN: HR642340091110438102 ......
Payment must be visible to the closing of registration 06.05.2016., otherwise it will be deemed that you have given up participation.
Do not forget that you pay the bank charges!
In cash upon arrival to event office. No cash sending by post.

Accommodation: Overnight accommodation from 09th to 12th June 2016 for those who love adventure will be provided in the area of a football field in Jagodnjak, which are secured showers and toilets. Sleeping in the hall on a hard surface or in a tent on a grassy surface. For all others, see the offer of accommodation on TZ Baranja.

Prizes:
Insured are plaques for the most successful in the senior categories, and awards winning Kulen with this year's Kulenijada and Baranja wine growers.
In the junior category and Kids go prizes and medals.
For each competitor is provided finisher medal!

Obstacles (possible changes of certain barriers, up to a week before the race):
·         wall of straw
·         wall of water
·         firewall
·         Barb Wire
·         wooden wall
·         field of tires
·         wooden ladder
·         spiderweb
·         channel with water
      tunnel
·         mud
      broaching
·         wooden ark
·         hanging rubberNOTES:
- For competitors under the age up to 18 years required the presence and consent of     their parents!
- Each competitor starts at own risk
- During the race will be a team of first aid


Information:   

e-mail address:  npoksova@gmail.com

subota, 9. travnja 2016.

Combat race - Poziv

COMBAT RACE 2016.
11. lipanj 2016.

Ovogodišnje izdanje Combat race natjecanja održava se u okviru Kulenijade u organizaciji Općine Jagodnjak! Uz naše natjecanje, Kulenijada će biti puna sadržaja i pružiti će mogućnost višednevnog uživanja u Baranjskim proizvodima. Kulenijada traje od 09.-12. lipnja. Samo ocjenjivanje kulena će se održati 09. lipnja (četvrtak), u petak, 10.-og lipnja održava se koncert rock skupine Partibrejkers (koji je besplatana za prijavljene natjecatelje Combat race), a u subotu je naša utrka. U nedjelju je natjecanje u "Cigan pečenju".
Startnina je prigodna, ali neće umanjiti kvalitetu organizacije i bogatsvo doživljaja!
Glavni pokrovitelj utrke je Općina Jagodnjak!
Sve će se na vrijeme sa detaljima objaviti.

Opis utrke:
Mjesto održavanja utrke su polja i šumarci oko naselja Jagodnjak, te izletište Gmajna sa jezercem.
Staza je dugačka 6 500 metara sa 12 prepreka koje se moraju prijeći. Na svakoj prepreci će biti suci koji će pratiti savladavanje prepreka.
Senior Extreme kategorija trči dva kruga i ima ukupno 24 prepreke na 13 km stazi.
Staza će biti obilježena crveno bijelim trakicama!
Do podne su kvalifikacije od 09,00 sati, a finalna utrka je u 17,00 sati.
Proglašenje pobjednika je u 19,00 sati.
Utrka Kids kategorije je između 14 i 16 sati i za njih je predviđena staza od 1 km i 5 prepreka.

Kategorije:
Seniori Extreme
Senior - stariji od 18 godina
Seniors Team - jedna osoba mora biti ženskog (nježnijeg) spola
                        - da, tim može biti sastavljen samo od nježnijeg spola
                        - tim se sastoji od najmanje 4 osobe
Junior - 15-17 godina
Kids - 7-9 godina
         - 10-12 godina;  i
         - 13-14 godina

Prijave: na Combat race 2016. možete se prijaviti preko ovog LINKA. Svoju prijavu možete provjeriti OVDJE.  

Rok za prijave je 05.06.2016.

Startnina
1. Senior Extreme - 120,00 kuna
2. Senior i Junior kategorija 100,00 kuna
3. Senior team - svaki član plaća 100,00 kuna.

U startninu je uključeno:
 • majica
 • čaša za vino (na koncertu Partibrejkersa) - sa kojom se može neograničeno konzumirati izabrana vrsta vina
 • ulaz na koncert Partibjrejkersa
 • fiš poslije utrke
 • smještaj u privremenom kampu
 • finišer medalja
Plaćanje:
Uplatom na račun od Udruge IZBOR iz Šećerane, IBAN: HR6423400091110438102 pri Privrednoj banci Zagreb sa naznakom "Combat race 2016". Uplatu je potrebno izvršiti do 06.06.2016. godine. Natjecatelji koji ne izvrše uplatu tretirati će se kao da su odustali od natjecanja!

Kategorija Kids ne plaća startninu osim ako žele kupiti majicu utrke i tada ona iznosi 50,00 kuna!

Noćenje i smještaj od 09.-12. lipnja 2016. za one koji vole avanturu će biti osiguran na prostoru nogometnog igrališta u Jagodnjaku, gdje su osigurani tuševi i sanitanrni čvor. Spava se u dvorani na betonskoj podlozi ili u šatoru na travnatoj površini. Za sve ostale pogledajte ponudu smještaja na stranicama TZ Baranje.

Nagrade:
Osigurane su plakete za najuspješnije u seniorskim kategorijama, te nagrade pobjedničkih kulena sa ovogodišnje Kulenijade i vina baranjskih vinogradara.
Za juniorske kategorije i Kids idu prigodne nagrade i medalje.
Za svakog natjecatelja je osigurana finišer medalja!

Prepreke (moguće su izmjene pojedinih prepreka, do tjedan dana prije utrke):
 • zid od slame
 • vodeni zid
 • vatreni zid
 • bodljikava žica
 • drveni zid
 • polje guma
 • drvene ljestve
 • paukova mreža
 • kanal sa vodom
 • blato
 • drveni kovčeg
 • podvlačenje
 • tunel
 • viseće gume

Informacije: preko e-mail adrese npoksova@gmail.com

NAPOMENE:

 • za natjecatelje mlađe do 18 godina obavezna je prisutnost i suglasnost roditelja!
 • svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost
 • tijekom utrke biti će dežurna ekipa za pružanje prve pomoći